❤❤چشمانم چکه میکند به گمانم....❤❤

 

 

 

وســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونانَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــرهدوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــرهدوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره


دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره

 

دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونانَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره
دوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جونا نَظَـــــــــــــــــر یادِتـــــ ــــــــــــون نَــــــــــــره

نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1398برچسب:,ساعت 1:13 توسط !!! gis0o!!!| |

حـالا که دسـت هایت چتر نمـی شـوند

حـالا که از
نگـاهت ستـاره نمـی بارد

حـالا که خـانه ای بـرای مـا شـدن نـداریم

از کـاغذ شعـرهایم اتـاقی مـی سازم

تـا آوار تنهـایی بر سـرت نریزد

و آرامـش خیـالت ، ‌خـیس اشـک هایـم نشـود
نوشته شده در دو شنبه 20 شهريور 1391برچسب:,ساعت 20:14 توسط !!! gis0o!!!| |

ماه من ، غصه چرا ؟!
آسمان را بنگر ، که هنوز، بعد صدها شب و
روز
مثل آن روز نخست
گرم وآبي و پر از مهر ، به ما مي خندد !
يا زميني را
که، دلش ازسردي شب هاي خزان
نه شکست و نه گرفت !
بلکه از عاطفه لبريز شد
و
نفسي از سر اميد کشيد
ودر آغاز بهار ، دشتي از ياس سپيد
زير پاهامان
ريخت ،
تا بگويد که هنوز، پر امنيت احساس خداست !
ماه من غصه چرا !؟!
تو
مرا داري و من
هر شب و روز ،
آرزويم ، همه خوشبختي توست !
ماه من ! دل به
غم دادن و از ياس سخن ها گفتن
کارآن هايي نيست ، که خدا را دارند ...
ماه من
! غم و اندوه ، اگر هم روزي، مثل باران باريد
يا دل شيشه اي ات ، از لب پنجره
عشق ، زمين خورد و شکست،
با نگاهت به خدا ، چتر شادي وا کن
وبگو با دل خود
،که خدا هست ، خدا هست !
او هماني است که در تار ترين لحظه شب، راه نوراني
اميد
نشانم مي داد ...
او هماني است که هر لحظه دلش مي خواهد ، همه زندگي ام
،
غرق شادي باشد ....
ماه من !
غصه اگر هست ! بگو تا باشد !
معني
خوشبختي ،
بودن اندوه است ...!
اين همه غصه و غم ، اين همه شادي و شور
چه
بخواهي و چه نه ! ميوه يک باغند
همه را با هم و با عشق بچين ...
ولي از ياد
مبر،
پشت هرکوه بلند ، سبزه زاري است پر از ياد خدا
و در آن باز کسي مي خواند
،
که خدا هست ، خدا هست
و چرا غصه ؟ چرا !؟!

نوشته شده در شنبه 18 شهريور 1391برچسب:,ساعت 1:42 توسط !!! gis0o!!!| |

در خلوت دلم ، در همنشینی با غمها ببین که چگونه میریزد اشک از این چشمها

این چشمهای خیس ، همان چشمهاییست که تو خیره به آن بودی در لحظه دیدار

میفهمی معنای دلتنگ شدن را ، میفهمی معنی انتظار را؟

.

 

نه ! دلتنگی آن نیست که مرا اینگونه محکوم به سکوت کرده است

انتظار آن نیست که اینگونه مرا محکوم به بیقراری کرده است

خیالی نیست ، من همچنان با خیال تو سر میکنم پس بیخیال…

بگذار در حال خودم باشم ، بگذار همچنان من دیوانه دیوانه ات باشم

مزاحم خلوتم نشو ، اگر مرا میخواهی سد راه اشکهایم نشو….

بگذار آرام شوم ، بگذار هر چه غم در دلم انباشته ، خالی شود….

این همان راهیست که هم تو خواستی در آن باشی

و هم من خواستم تا آخرش با تو بمانم

پس چرا به بیراهه میروی، چرا مرا جا گذاشتی و برای خودت میروی؟

مرحبا ، تو دیگر کیستی ، دست هر چه بی وفاست را از پشت بستی….

خودم میدانم بد دردیست عاشقی و همچنان بیمارم ، تا کجا میخواهی بمانی ؟

تا هر جا باشی من نیز میمانم…

عشق من هر از گاهی به یادم باشی بد نیست ،

هر از گاهی هوای مرا داشته باشی جرم نیست

چه کنم ، دلم دیوانه ی توست ، هوایش را داشته باش که

دلم تمام دلخوشی اش به توست…

نوشته شده در دو شنبه 13 شهريور 1391برچسب:,ساعت 19:25 توسط !!! gis0o!!!| |

 

دیگر من بی تو نمیتوانم، بی تو شوروحال هیچ کاری را ندارم،

 من همان عاشق دل شکسته ی ام که دیگر نمیدانم چگونه

 باید فراموشت کنم، من همان عاشق دل شکسته ی ام که

 فقط دنیا را با تو میخواهم نه با کسی دیگر، من همان عاشق

 دل شکسته ی ام که تا به امروز پای عهدهای خود مانده ام

 اما افسوس که تو نماندی، من  همان عاشق دل شکسته ی ام

 که بیمار عشق تو شده ام و تنها طبیبی که می تواند من را خوب

 کند کسی جز تو نمی تواند باشد، من همان عاشق دل شکسته ی ام

 که دارم روزهای سخت زندگی ام را روز به روز پشت سر میگذارم به

 امید بازگشتنت ....

نوشته شده در دو شنبه 13 شهريور 1391برچسب:,ساعت 19:8 توسط !!! gis0o!!!| |

 

 

هر زمانی که از نزدیکی من می گذری؟

خوب می فهمم من:

چه کسی رهگذر است!

من به آهنگ قدم های تو عادت دارم!

خوب هم می فهمم :

این تو هستی و کسی دیگر نیست!

از صدای نفست می فهمم

بوی عطر تن تو نیز خبر خواهد داد

چه کسی آمده است!

راستی :

کفش های تو چه موسیقی خوبی دارد

کفش های تو خوش آهنگ ترین کفش جهان است

در این شکی نیست

و من افسوس مدامم این است

کز کنار من دلسوخته هی بگذری

و هیچ نگاهم نکنی

نوشته شده در چهار شنبه 1 شهريور 1391برچسب:,ساعت 9:14 توسط !!! gis0o!!!| |
هر شب مرا با خود میبری

میبری به جایی که تاریک است و روشنایی آن تویی

هرشب مرا به اوج میبری

میرسیم به جایی که نگاهت همیشه آنجا بود

ما یکی شده ایم با هم

همیشگی شده عشقمان، بگو از احساست برای من…

همیشه میگویم تو تا ابد برایم یکی هستی ،

یکی که عاشقانه دوستش دارم ، یکی که برایم یک دنیاست….

دنیای زیبایی که درون آنم

ببین یک دیوانه دائم نگاهش به چشمان توست ، من همانم!
[تصویر:  images?q=tbn:ANd9GcRczfcGOOkLAIJfJ-fkJOE...qP25Gh1td8]


ببین که حالم ، حال همیشگی نیست

اینجا ، همینجایی که هستی باش، که قلبم بدون تو زنده نیست

ما عاشقانه مانده ایم برای هم ، من برای تو هستم و تو برای من ،

تمام نگاهت را هدیه کن به چشمان عاشق من…

هر زمان فکر بی تو بودن میکنم نفسم میگیرد،

اگر نباشی قلبم بی صدا میمیرد،مثل حالا باش ،

مثل حالا عاشقانه دوستم داشته باش

نه اینکه فردا بیاید و بیخیال ما باش….

گفته بودم که با تو نفس میگیرم

گفته بودم با تو در این زندگی تنها رنگ عشق را میبینم ،

رنگی به زیبایی چشمانت

اگر دست خودم بود دنیا را فدا میکردم برای همیشه داشتنت

تو را با هیچکس عوض نمیکنم ، عشقت را همیشه

در قلبم میفشارم و به داشتنت افتخار میکنم

تو را که دارم دیگر تنهایی را در کنارم احساس نمیکنم ،

غم به سراغم نمی آید و دیگر به جرم شکستن اعتراف نمیکنم!

ما یکی شده ایم با هم ، گرمای زندگی با تو بیشتر میشود

و اینجاست که دیوانه میشود از عشقت دل عاشق من…
نوشته شده در یک شنبه 22 مرداد 1391برچسب:,ساعت 21:46 توسط !!! gis0o!!!| |

نگران شب هايم نباش

تنها نيستم

بالشم

هق هق گريه هايم

لرزش دستانم

و

خدايم

همه هستن

تنها نيستم... 

نوشته شده در جمعه 6 مرداد 1391برچسب:,ساعت 14:43 توسط !!! gis0o!!!| |
 
به چه مي خندي
 
به چه مي خندي تو؟
 
به مفهوم غم انگيز جدايي؟
 
به چه چيز ؟
 
به شکست دل من يا به پيروزي خويش ؟
 
به چه مي خندي تو؟
 
به نگاهم که چه مستانه تو را باور کرد؟
 
يا به افسونگري چشمانت که مرا سوخت و خاکستر کرد؟
 
به چه مي خندي تو؟
 
به دل ساده من مي خندي که دگر تا به ابد نيز به فکر خود نيست؟
 
خنده دار است بخند
نوشته شده در چهار شنبه 4 مرداد 1391برچسب:,ساعت 1:31 توسط !!! gis0o!!!| |

با تو نیستم
تو نخوان
با خودم زمزمه میکنم

.

.
.

من خوبم ....من آرامم......من قول داده ام


فقط کمی

تو را کم اورده ام

یادت هست؟ میگفتم در سرودن تو ناتوانم؟ واژه کم می اورم برای گفتن دوستت دارمها؟

حالا تـــمــــــــام واژه ها در گلویم صف کشیده اند

با این همه واژه چه کنم؟

تکلیف اینهمه حرف نگفته چه می شود؟

باید حرفهایم را مچاله کنم و بر گرده باد بیاندازم

باید خوب باشم

من خوبم ....من آرامم......من قول داده ام

فقط کمی

بی حوصله ام

آسمان روی سرم سنگینی میکند

روزهایم کش امده

هر چه خودم را به کوچه بی خیالی میزنم

باز سر از کوچه دلتنگی در میاورم

روزها تمام ابرهای اندوه در چشمان منند ولی نمی بارند

چون

من خوبم ....من آرامم......من قول داده ام

تمام خنده هایم را نذر کرده ام که گریه ام نگیرد

اما شبها..

وای از شبها

هوای آغوشت دیوانه ام میکند

موهایم بد جوری بهانه دستانت را میگیرند

تک تک نجواهای شبانه ات لا به لای موهایم مانده اند


کاش لا اقل میشد فقط شب بخیر شبها را بگویی تا بخوابم

لالایی ها پیشکش

من خوبم ....من آرامم......من قول داده ام

فقط نمیدانم چرا هی آه میکشم

آه

و

آه

و بازم آه

خسته شدم از این همه آه

شبها تمام آه ها در سینه منند

ان قدر سوزناک هستند که می توانم با این همه آه دنیا را خاکستر کنم

اما حیف که قول داده ام


من خوبم ....من آرامم......

فقط کمی دلواپسم

کاش قول گرفته بودم از تو

برای کسی از ته دل نخندی

می ترسم مثل من عاشق خنده هایت شود

حال و روزش شود این...

تو که نمی مانی برایش آنوقت مثل من باید

آرام باشد .....خوب باشد..... قول داده باشد

بیچاره..

...................................................

نترس باز شروع نمیکنم اصلا تمام نشده که بخواهم شروع کنم


همین دلم برایت تنگ شده را هم به تو نمی گویم

تو راحت باش

من خوبم ....من آرامم......


آخر من قول داده ام که آرام باشم

باورت می شود؟ من خوبم

نوشته شده در چهار شنبه 4 مرداد 1391برچسب:,ساعت 1:18 توسط !!! gis0o!!!| |
Like